jueves, 13 de diciembre de 2012

SABIES QUÈ ? Secció de curiositatsSABIES QUE… la millor  manera d'aprendre adequadament valencià en acabar                                                            ESO és cursar assignatures en aquesta llengua?! Està demostrat que els alumnes que durant primària i secundària estudien assignatures en valencià, acaben l'educació secundària acomplint l'objectiu de conéixer adequadament les dues llengües que tenim els valencians: valencià i castella. I no penseu què és més difícil estudiar en valencià, només requereix un poc d'esforç al principi i de bona voluntat per a habituar–s'hi . Els resultats valen la pena!


SABIES QUE… les sequoies són arbres molt especials perquè són els éssers vius més grans del planeta: poden viure milers d'anys!!! La sequoia més gran coneguda es diu General Sherman que es troba al Parc  Nacional de les Sequoies, als EUA. Té d'alçària més de 100 metres, com el llarg d'un camp de futbol i d'ample com 17 persones agafant-se de la mà i estirant els braços.
SABIES QUE… les xitxarres periòdiques són un tipus d’insectes que tenen el cicle vital més llarg de tots els insectes?! Poden viure 17 anys davall terra alimentant-se d'arrels d'arbres, després a la superfície, posa els ous i mor. Per què el cicle vital és d'aquesta forma? Es creu que el cicle és un nombre primer que afavoreix la supervivència de l'espècie. L’insecte té un paràsit amb un cert cicle vital que la xitxarra intenta evitar. El paràsit i la xitxarra coincideixen regularment i com aquesta viu 17 anys, si el paràsit viu 2 anys, sols es troben cada 34 anys. Si el paràsit viu 3 anys, es troben cada 51 anys, i així successivament.
SABIES QUE… els investigadors de Rússia van trobar una icona gegantina d'un somriure en la cara del sol format per les variacions del camp magnètic. El somriure medeix uns 600.000 km i els ulls tenen uns 200.000 km de diàmetre! Sols les pupil·les ja són 4 vegades més grans que el planeta Terra. L'emoticona és visible ara però desapareixerà en uns dies quan el sol es pose d'esquena a la Terra en el seu constant moviment de translació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario